PÇG 18. Dönem Yönetim ve Düzenleme Kurulu

Başkan - Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

II. Başkan - Yrd. Doç. Dr. Zeki Ünal YÜMÜN (NKÜ)

Sekreter - Alaettin TUNCER (HÜ)

Üye - Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ (İTÜ)

Üye - Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ (BAÜN)

Üye - Müjde KIZILDAĞ GÜRSOY (MTA)

Üye - Çetin GÜRCAN (TPAO)

Üye - Tuba AYDIN (TPAO)

Üye - Sinan DEMİRER (JMO)

Üye - Melike ÖNCE (NKÜ)