PÇG 21-22. Dönem Yönetim ve Düzenleme Kurulu

Başkan (Chairman: Prof. Dr. Güldemin DARBAŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) 

II. Başkan (II Chairman): Doç.Dr. Feyza DİNÇER (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Sekreter (Secretery): Jeo. Y. Müh. Emine ŞEKER ZOR (Çukurova Üniversitesi)