Paleontoloji-Stratigrafi Grubu Yönetim ve Çalıştay Düzenleme Kurulları:

1. Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayı, 28-29.Ekim.2000, Alanya-Antalya

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanları:

Prof.Dr. Vedia TOKER (AÜ)

Aydın ÇELEBİ (JMO)

Düzenleme Kurulu Sekreterliği:

Huriye DEMİRCAN (AÜ)

Serkan SEVİM (AÜ)

Mutlu GÜRLER (JMO)

Ece GÖKPINAR (JMO)

2. Stratigrafi-Paleontoloji Çalıştayı, 27-29.Ekim.2001, Alanya-Antalya

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. Vedia TOKER (AÜ)

Nihat BOZDOĞAN (TPAO)

Dr. Uğur Kağan TEKİN (MTA)

Dr. Mehmet AKYAZI (CÜ)

Dr. Nuray ÖNOĞLU (JMO)

Düzenleme Kurulu: Nihat BOZDOĞAN (TPAO)

Dr. Uğur Kağan TEKİN (MTA)

Doç. Dr. Cemal TUNOĞLU (HÜ)

Erkan EKMEKÇİ (MTA)

Dr. Cengiz ALİŞAN (TPAO)

İsmet CENGİZ (JMO)

Huriye DEMİRCAN (AÜ)

3. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 3-7.Ekim.2001, Akçakoca-Düzce:

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. Engin MERİÇ (İÜ)

Nihat BOZDOĞAN (TPAO)

Dr. Yeşim İSLAMOĞLU (MTA)

Doç. Dr. Cemal TUNOĞLU (HÜ)

Dr. Nuray ÖNOĞLU (JMO)

Düzenleme Kurulu: Nihat BOZDOĞAN (TPAO)

Dr. Yeşim İSLAMOĞLU (MTA)

Doç.Dr. Cemal TUNOĞLU (HÜ)

İsmet CENGİZ (JMO)

Uğraş IŞIK (TPAO)

Ferhat KAYA (MTA)

4. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 19-21.Eylül.2003, Eğirdir-Isparta:

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. Engin MERİÇ (İÜ)

Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Doç.Dr. Cemal TUNOĞLU (HÜ)

Serpil TEYMÜR PİNÇE (TPAO)

Ferhat KAYA (AÜ)

Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Cemal TUNOĞLU (HÜ)

Serpil TEYMÜR PİNÇE (TPAO)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

İsmet CENGİZ (JMO)

Serap KURT (JMO)

5. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı,  (24-26 Eylül 2004, Ürgüp):

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. T.Tanju KAYA (EÜ)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Ayşegül AYDIN (MTA)

Dr. Ali Murat KILIÇ (CÜ)

Serpil TEYMÜR PİNÇE (TPAO)

Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Cemal TUNOĞLU (HÜ)

Ayşegül AYDIN (MTA)

Dr. Ali Murat KILIÇ (CÜ)

Eşref ATABEY (MTA)

Huriye DEMİRCAN (AÜ)

Hüseyin YAKAR (TPAO)

İbrahim ERTEKİN(HÜ)

F. Serap KURT (JMO)

Serpil TEYMÜR PİNÇE (TPAO)

6. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 23-25.Eylül 2005, Sinop:

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. T.Tanju KAYA (EÜ)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Ayşegül AYDIN (MTA)

Serpil TEYMÜR PİNÇE (TPAO)

Dr. Ali Murat KILIÇ (CÜ)

Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Niyazi AVŞAR (ÇÜ)

Uğraş IŞIK (TPAO)

Serpil TEYMÜR PİNÇE (TPAO)

Dr. Ali Murat KILIÇ (CÜ)

Ayşegül AYDIN (MTA)

Serap KURT (JMO)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Huriye DEMİRCAN (MTA)

İbrahim Kadri ERTEKİN (HÜ)

7. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 15-17.Eylül.2006, Mersin:

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. Atike NAZİK (ÇÜ)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Yrd.Doç.Dr. Ali Murat KILIÇ (BÜ)

Yrd.Doç.Dr. Güldemin DARBAŞ (KSÜ)

Uğraş IŞIK (TPAO)

Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Niyazi AVŞAR (ÇÜ)

Feyza DİNÇER (ÇÜ)

Prof.Dr. Ümit ŞAFAK (MÜ)

Mehmet TATAR (JMO)

Gonca NALCIOĞLU (MTA)

Deniz İBİLİOĞLU (ÇÜ)

Ayşegül AYDIN (MTA)

Mustafa BAYKAL (TPAO)

8. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 7-9.Eylül.2007, Çanakkale:

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. Atike NAZİK (ÇÜ)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Yrd.Doç.Dr. Ali Murat KILIÇ (BÜ)

Yrd.Doç.Dr. Güldemin DARBAŞ (KSÜ)

Uğraş IŞIK (TPAO)

Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Sacit ÖZER (DEÜ)

Prof. Dr. Tanju KAYA (EÜ)

Dr. Bilal SARI (DEÜ)

Prof. Dr. Hülya İNANER (JMO İzmir Şube, DEÜ)

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAPAN-YEŞİLYURT (ÇOMÜ)

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ (BÜ)

Aslı KORKMAZ ELMACI (TPAO)

9. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 10-12.Ekim.2008, Pamukkale-Denizli:

Yönetim ve Düzenleme Kurulu:

Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Gonca NALCIOĞLU (MTA)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Doç.Dr. Uğur Kağan TEKİN (HÜ)

Yard. Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ (BÜ)

Alev GÜRAY (TPAO)

10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 1-4.Ekim.2009, Kemaliye-Erzincan:

Yönetim ve Düzenleme Kurulu:

Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Gonca NALCIOĞLU (MTA)

Kemal ERDOĞAN (MTA)

Doç.Dr. Uğur Kağan TEKİN (HÜ)

Yard. Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ (BÜ)

Alev GÜRAY (TPAO)

11. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 29-31.Ekim.2009, Adıyaman:

Yönetim ve Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Prof.Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (CÜ)

Dr. Yeşim İSLAMOĞLU (MTA)

Dr. R. Hayrettin SANCAY (TPAO)

Ayşe GÜZEL (TPAO)

Gonca NALCIOĞLU (MTA)

12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 30.Eylül-2.Ekim.2010, Muğla:

Yönetim Kurulu: Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Prof.Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (CÜ)

Dr. Yeşim İSLAMOĞLU (MTA)

Dr. R. Hayrettin SANCAY (TPAO)

Ayşe GÜZEL (TPAO)

Gonca NALCIOĞLU (MTA)

Düzenleme Kurulu: Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

13. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı 12-14 Ekim 2012, İzmir:

Düzenleme Kurulu:

Başkan: Prof. Dr. Sacit ÖZER (D.E.Ü)

II. Başkan: Yrd. Dç. Dr. Enis Kemal SAGULAR (S.D.Ü)

Sekreterya: Dr. Gonca NALCIOĞLU (MTA)

Sayman: Ayşe GÜZEL (JMO-TPAO)

Yayın Üyesi: Dr. R. Hayrettin SANCAY (TPAO)

Prof.Dr. T. Tanju KAYA (EÜ)

Dr. M. Sezgül KAYSERİ ÖZER (DEÜ)

Dr. Serdar MAYDA (EÜ)

Bilimsel Kurul (alfabetik sırayla):

Prof. Dr. Funda AKGÜN (DEÜ)

Nihat BOZDOĞAN (TPAO)

Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ (SDÜ)

Prof. Dr. Nurdan İNAN (MÜ)

Doç. Dr. Cengiz OKUYUCU (MTA)

Prof. Dr. T.Tanju KAYA (EÜ)

Prof. Dr. Atike NAZİK (ÇÜ)

Prof. Dr. Yavuz OKAN (AÜ)

Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Prof. Dr. İzver ÖZKAR ÖNGEN (İÜ)

Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (CÜ)

Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ (İTÜ)

Prof. Dr. Şevket ŞEN (MNHN Paris)

Prof. Dr. Cemal TUNOĞLU  (HÜ)

14. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıstayı, 28 Ekim 2013, Kütahya:

Düzenleme Kurulu:

Başkan: Sacit ÖZER (D.E.Ü)

II. Baskan: Enis Kemal SAGULAR (S.D.Ü)

Sekreterya: Gonca NALCIOGLU (M.T.A)

M. Serkan AKKİRAZ (D.P.Ü)

Sayman: Ayse GÜZEL (J.M.O-T.P.A.O)

Yayın Üyesi: R. Hayrettin SANCAY (T.P.A.O)

Üyeler: Yasar KİBİCİ (D.P.Ü)

S. Duygu ÜÇBAS (D.P.Ü)

Bilimsel Kurul (Alfabetik sırayla)

Funda AKGÜN (D.E.Ü)

Nihat BOZDOGAN (T.P.A.O)

Muhittin GÖRMÜS (A.Ü)

Nurdan İNAN (M.Ü)

Tümel Tanju KAYA (E.Ü)

Atike NAZİK (Ç.Ü)

Sefer ÖRÇEN (Y.Y.Ü)

İzver ÖZKAR ÖNGEN (İ.Ü)

Nazire ÖZGEN ERDEM (C.Ü)

Sevket SEN (M.N.H.N Paris)

Cemal TUNOGLU (H.Ü)

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı 25-27 Ekim 2014, Side-Antalya:

Onur Kurulu

PÇG Kurucu Başkanı: Vedia TOKER

MTA Genel Müdürü: Mehmet ÖZER

JMO Başkanı: Hüseyin ALAN  

Yönetim ve Düzenleme Kurulu:

Baskan  Muhittin GÖRMÜS (AÜ)

II. Baskan Serkan AKKİRAZ (DU)

Sekreter Huriye DEMİRCAN (MTA)

Üye Tuba AYDIN (TPAO)

Üye Ayse GÜZEL (TPAO, JMO)

Üye Sevilay SÜREKÇİ (MTA)

Üye Büsra KABAKCI (AÜ)

Bilimsel Kurul

Funda AKGÜN (DEÜ)

Tanju KAYA (EÜ)

Atike NAZİK (ÇÜ)

Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Sacit ÖZER (DEÜ)

İzver ÖZKAR ÖNGEN (İÜ)

Nazire ÖZGEN ERDEM (CU)

Ümit ŞAFAK (ÇU)

Şevket ŞEN (MNHN Paris)

Cemal TUNOĞLU (HÜ)

16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıstayı 22-25 Ekim 2015, Rize:

Onur Kurulu:

PÇG Kurucu Başkanı  Vedia TOKER

RTE Üniversitesi Rektörü  Hüseyin KARAMAN

JMO Başkanı Hüseyin ALAN  

Yönetim ve Düzenleme Kurulu:

Baskan  Muhittin GÖRMÜS (AÜ)

II.Başkan Şenol ÇAPKINOĞLU (KTU)

Sekreter Huriye DEMİRCAN (MTA)

Üye Raif KANDEMİR (RTEÜ)

Üye Zeki Ünal YÜMİN  (TÜ)

Üye Cüneyt BİRCAN (BÜ)

Üye Sevilay SÜREKÇİ (MTA)

Üye Büsra KABAKCI (AÜ)

Bilimsel Kurul:

Funda AKGÜN (DEÜ)

Niyazi AVŞAR (ÇU)

Tanju KAYA (EÜ)

Atike NAZİK (ÇÜ)

Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

Sacit ÖZER (DEÜ)

İzver ÖZKAR ÖNGEN (İÜ)

Nazire ÖZGEN ERDEM (CU)

Ümit ŞAFAK (ÇU)

Şevket ŞEN (MNHN Paris)

Cemal TUNOĞLU (HÜ)

Ayşegül YILDIZ (Aks.Ü)

17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıstayı 13-16 Ekim 2016, Cunda:

Onur Kurulu:

PÇG Kurucu Başkanı  Vedia TOKER

JMO Başkanı Hüseyin ALAN  

Yönetim ve Düzenleme Kurulu:

Başkan (Chairman): Funda AKGÜN (D.E.U.)

II. Başkan (II. Chairman): Ali Murat KILIÇ (B.U.)

Sekreter (Secretary): Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER (D.E.U.)

Üyeler (Members): Alaettin TUNCER (H.Ü.)

İsmail İŞİNTEK (D.E.Ü.)

Müge ATALAR (Comenius U.)

Müjde KIZILDAĞ GÜRSOY (M.T.A.)

Çetin GÜRCAN (T.P.A.O.)

Tuba AYDIN (T.P.A.O.)

Şükrü Sinan DEMİRER (J.M.O.)

Bilim Kurulu:

Abdullah TUFAN (Balıkesir University)

Aral OKAY (İstanbul Teknik University)

Atike NAZİK (Çukurova University)

Ayşegül YILDIZ (Aksaray University)

Baki YOKEŞ (Haliç University)

Bilal SARI (Dokuz Eylül University)

Cemal TUNOĞLU (Hacettepe University)

Daria IVANOVA (Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)

Dimiter IVANOV (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)

Elsa GLIOZZI (Università Degli Studi Roma Tre Rome, Latium, Italy)

Engin MERİÇ (İstanbul University)

Faruk OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi University)

Fikret GÖKTAŞ (MTA)

Francis HIRSCH (Naruto University of Education, Japan)

Frank WESSELINGH (Naturalis Biodiversity Center, Leiden, South Holland)

Funda AKGÜN (Dokuz Eylül University)

Huriye DEMİRCAN (MTA)

İsmail İŞİNTEK (Dokuz Eylül University)

İzver ÖZKAR ÖNGEN (İstanbul University)

Jean - Pierre MASSE (Aix - Marseille Université, Marseille, France)

Kaya ERTUĞ (TPAO)

Lars van den Hoek Ostende (Naturalis Biodiversity Center, Leiden, South Holland)

Maria Rose PETRIZZO (University of Milan, Milano, Italy)

Marianna KOVACOVA (Comenius University in Bratislava - Slovakia)

M. Ersen AKSOY (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Mihaela Melinte – Dobrinescu (Geoecomar, Bucharest)

Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER (Dokuz Eylül University)

Muhittin GÖRMÜS (Ankara University)

Nazire ÖZGEN ERDEM (Çukurova University)

Niyazi AVŞAR (Çukurova University)

Nizamettin KAZANCI (Ankara University)

Sacit ÖZER (Dokuz Eylül University)

Sefer ÖRÇEN (Yüzüncüyıl University)

Sevinç Özkan ALTINER (Orta Doğu Teknik Üniversity)

Şevket ŞEN (Muséum National d’Historie Naturelle, Paris)

Şükrü ACAR (MTA)

Tanju KAYA (Ege University)

Ümit ŞAFAK (Çukurova University)

Yeşim İSLAMOĞLU (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Zühtü BATI (TPAO)

18. PSÇ DÜZENLEME KURULU (18th PSW ORGANISING COMMITTEE)

Başkan (Chairman): Sefer ÖRÇEN (YYÜ)

II. Başkan (II. Chairman): Zeki Ünal YÜMÜN (NKÜ)

Sekreter (Secretary): Alaettin TUNCER (HÜ)

ÜYELER (Members)

Mehmet SAKINÇ (İTÜ) Ali Murat KILIÇ (BAÜN) Müjde KIZILDAĞ GÜRSOY (M.T.A.) Çetin GÜRCAN (T.P.A.O.) Tuba AYDIN (T.P.A.O.) Şükrü Sinan DEMİRER (J.M.O.) Melike ÖNCE (NKÜ)

BİLİM KURULU (Scientific Committee)

Ali Murat KILIÇ (Balıkesir Üniversitesi) Aral OKAY (İTÜ) Atike NAZİK (Çukurova Üniversitesi) Ayşegül YILDIZ (Aksaray Üniversitesi) Bilal SARI (Dokuz Eylül Üniversitesi) Cemal TUNOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) Cengiz OKUYUCU (Selçuk Üniversitesi) Daria IVANOVA (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Dimiter IVANOV (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Elsa GLIOZZI (Universita degli Studi Roma Tre, İtalya) Engin MERİÇ (İstanbul Üniversitesi) Faruk OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Francis HIRSCH (Naruto University of Education, Japonya) Frank WESSELINGH (Naturalis Biodiversity Center, Hollanda) Funda AKGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi) George ILIOPOULOS (University of Patras, Yunanistan) Huriye DEMİRCAN (MTA) İbrahim Kadri ERTEKİN (MTA) İsmail İŞİNTEK (Dokuz Eylül Üniversitesi) İsmail Ömer YILMAZ (ODTÜ) Lars van den HOEK OSTENDE (Nat. Biodiversity Cent., Hollanda) Leopold KRYSTYN (University of Vienna, Avusturya) Mehmet SAKINÇ (İTÜ) Mihaela MELINTE DOBRINESCU (N.Ins. Geol-ecol., Romanya) Mine Sezgül KAYSERİ ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi) Muhittin GÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi) Nazire ÖZGEN ERDEM (Cumhuriyet Üniversitesi) Niyazi AVŞAR (Çukurova Üniversitesi) Nizamettin KAZANCI (Ankara Üniversitesi) Rıza Görkem OSKAY (University of Patras, Yunanistan) Sacit ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sefer ÖRÇEN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Şevket ŞEN (Muséum National d'Histoire Naturelle, Fransa) Şükrü ACAR (MTA) Tanju KAYA (Ege Üniversitesi) Ümit ŞAFAK (Çukurova Üniversitesi) Yeşim BÜYÜKMERİÇ (Bülent Ecevit Üniversitesi) Zeki Ünal YÜMÜN (Namık Kemal Üniversitesi) Zühtü BATI (TPAO)

19. PSÇ DÜZENLEME KURULU (19th Psw Organising Committee)

Başkan (Chairman): Mehmet Serkan AKKİRAZ (DPÜ)

II. Başkan (II. Chairman): Yeşim BÜYÜKMERİÇ (BEÜ)

Sekreter (Secretary): Demet BİLTEKİN (OÜ)

ÜYELER (Members)

Şeyda PARLAR (SÜ) Nihat BOZDOĞAN (JMO) Elvan DEMİRCİ (JMO) Arzu ERTOP (BEÜ) Engin ZAMAN (BEÜ)

BİLİM KURULU (Scientific Committee)

Ali Murat KILIÇ (Balıkesir Üniversitesi) Aral OKAY (İTÜ) Atike NAZİK (Çukurova Üniversitesi) Ayşegül YILDIZ (Aksaray Üniversitesi) Bilal SARI (Dokuz Eylül Üniversitesi) Cemal TUNOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) Cengiz OKUYUCU (Selçuk Üniversitesi) Daria IVANOVA (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Dimiter IVANOV (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Elsa GLIOZZI (Universita degli Studi Roma Tre, İtalya) Engin MERİÇ (İstanbul Üniversitesi) Enis Kemal SAGULAR (Süleyman Demirel Üniversitesi) Ercan ÖZCAN (İstanbul Teknik Üniversitesi) Faruk OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Francis HIRSCH (Naruto University of Education, Japonya) Frank WESSELINGH (Naturalis Biodiversity Center, Hollanda) Funda AKGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi) George ILIOPOULOS (University of Patras, Yunanistan) Huriye DEMİRCAN (MTA) İsmail İŞİNTEK (Dokuz Eylül Üniversitesi) İsmail Ömer YILMAZ (ODTÜ) Lars van den HOEK OSTENDE (Nat. Biodiversity Cent., Hollanda) Leopold KRYSTYN (University of Vienna, Avusturya) Mehmet SAKINÇ (İTÜ) Mehmet Serkan AKKİRAZ (Dumlupınar Üniversitesi) Mihaela MELINTE DOBRINESCU (N.Ins. Geol-ecol., Romanya) Muhittin GÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi) Nazire ÖZGEN ERDEM (Cumhuriyet Üniversitesi) Raif KANDEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Nizamettin KAZANCI (Ankara Üniversitesi) Sacit ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sefer ÖRÇEN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Sevinç Özkan Altıner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Şeyda PARLAR (Selçuk Üniversitesi) Ümit ŞAFAK (Çukurova Üniversitesi) Yeşim BÜYÜKMERİÇ (Bülent Ecevit Üniversitesi) Zeki Ünal YÜMÜN (Namık Kemal Üniversitesi) Zühtü BATI (TPAO)

21-22. PSÇ DÜZENLEME KURULU (20th Psw Organising Committee)

Başkan (Chairman):           Prof. Dr. Güldemin DARBAŞ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) 

II. Başkan (II. Chairman): Doç.Dr. Feyza DİNÇER (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Sekreter (Secretary):         Jeo. Y. Müh. Emine ŞEKER ZOR (Çukurova Üniversitesi) 

TPAO Temsilcisi:                 Jeo. Y. Müh. Berkin OKTAY (TPAO Genel Müd.)

Web Tasarımı:                    Jeo. Y. Müh. Arzu ERTOP (BEÜ), Jeo. Y. Müh. Abdifatah Farah AHMED (BEÜ)

BİLİM KURULU (Scientific Committee)

Ali Murat KILIÇ (Balıkesir Üniversitesi) Aral OKAY (İTÜ) Atike NAZİK (Çukurova Üniversitesi) Ayşegül YILDIZ (Aksaray Üniversitesi) Bilal SARI (Dokuz Eylül Üniversitesi) Cemal TUNOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) Cengiz OKUYUCU (Selçuk Üniversitesi) Daria IVANOVA (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Dimiter IVANOV (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Elsa GLIOZZI (Universita degli Studi Roma Tre, İtalya) Engin MERİÇ (İstanbul Üniversitesi) Enis Kemal SAGULAR (Süleyman Demirel Üniversitesi) Ercan ÖZCAN (İstanbul Teknik Üniversitesi) Faruk OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Francis HIRSCH (Naruto University of Education, Japonya) Frank WESSELINGH (Naturalis Biodiversity Center, Hollanda) Funda AKGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi) George ILIOPOULOS (University of Patras, Yunanistan) Huriye DEMİRCAN (MTA) İsmail İŞİNTEK (Dokuz Eylül Üniversitesi) İsmail Ömer YILMAZ (ODTÜ) Lars van den HOEK OSTENDE (Nat. Biodiversity Cent., Hollanda) Leopold KRYSTYN (University of Vienna, Avusturya) Mehmet SAKINÇ (İTÜ) Mehmet Serkan AKKİRAZ (Dumlupınar Üniversitesi) Mihaela MELINTE DOBRINESCU (N.Ins. Geol-ecol., Romanya) Muhittin GÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi) Nazire ÖZGEN ERDEM (Cumhuriyet Üniversitesi) Raif KANDEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Nizamettin KAZANCI (Ankara Üniversitesi) Sacit ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sefer ÖRÇEN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Sevinç Özkan Altıner (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Şeyda PARLAR (Selçuk Üniversitesi) Ümit ŞAFAK (Çukurova Üniversitesi) Yeşim BÜYÜKMERİÇ (Bülent Ecevit Üniversitesi) Zeki Ünal YÜMÜN (Namık Kemal Üniversitesi) Zühtü BATI (TPAO)