20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özleri Kitabı

20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özü Formatı

20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Katılım Formu

20. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - 1. Duyurusu

19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özleri Kitabı

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özleri Kitabı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye’de paleontoloji-stratigrafi çalışmalarını özendirmek,  meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğini arttırılmasını sağlamak, paleontoloji-stratigrafi eğitimi ve uygulamalarını geliştirmek, mesleki sorunları belirleyip çözüm yollarını araştırmak ve yeni teknik ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla, 29 Ekim 2000 tarihinde Alanya’da Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ortak düzenlenen I.Stratigrafi-Paleontoloji Workshop’unda (Çalıştayı’nda) kurulan Paleontoloji Çalışma Grubu’nun web sitesine hoşgeldiniz.