18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özleri Kitabı

19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Sonuç Bildirgesi

19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Program

19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Katılım Formu

19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özü Formu

19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - 1. Duyurusu

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Sonuç Bildirgesi

18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı - Bildiri Özleri Kitabı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye’de paleontoloji-stratigrafi çalışmalarını özendirmek,  meslektaşlar arasında iletişim ve işbirliğini arttırılmasını sağlamak, paleontoloji-stratigrafi eğitimi ve uygulamalarını geliştirmek, mesleki sorunları belirleyip çözüm yollarını araştırmak ve yeni teknik ve bilimsel gelişmeleri paylaşmak amacıyla, 29 Ekim 2000 tarihinde Alanya’da Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ortak düzenlenen I.Stratigrafi-Paleontoloji Workshop’unda (Çalıştayı’nda) kurulan Paleontoloji Çalışma Grubu’nun web sitesine hoşgeldiniz.